Когато изпаднеш в ситуация, в която не си бил никога, изведнъж откриваш, че допълнителните ти познания са нещото, което може да те спаси. Практикувайки любимия спорт навън, ти си силно зависим от всеки полъх на вятъра, леката промяна в температурата или влажността.

Затова знанията по метеорология са безценни (доказано многократно)!


Учебник по метеорология, Диана Кюркчиева

Метеорология за планеристи, Владислав Парчевски, превел от полски – Георги Хаджилиев

Метеорология и климатология, М. Ломоносова, учебник нa руски език


Правата на книгите са изцяло на авторите. Публикуваме ги, защото се намират свободно в Интернет и считаме, че прочитането им може да спаси човек в трудна ситуация.